Fizika zgrade

Fizika zgrade namijenjena je proračunu građevnih dijelova zgrade i zgrada kao cjelina prema zahtjevima Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ("Narodne novine" 76/07), te hrvatskih normi na koje upućuje tehnički propis.

Standardi propisuju osnovne tehničke zahtjeve koji moraju biti zadovoljeni u pogledu toplinske zaštite, racionalne potrošnje energije i higijene u objektima namijenjenim za život i rad ljudi. Po zakonu, objekti za rad i boravak ljudi moraju biti projektirani tako da zadovoljavaju kriterije propisane standardima.

Svi stručnjaci koji se u svom svakodnevnom radu susreću s tematikom energetsko efikasne gradnje, kao i sa izradom elaborata građevinske fizike iz područja topline mogu kod nas ugovoriti izradu elaborata.


Adeo engineering

Adeo engineering d.o.o. je tvrtka koju čine strojarska, elektrotehnička i arhitektonska struka. Izrađujemo energetske certifikate te obavljamo energetske preglede građevina na cijelom području republike Hrvatske.

Svaki izdani energetski certifikat evidentira se u registru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Kontakt info

Telefon: 01/6277-209
Email: info@adeoengineering.hr
Website: www.adeoengineering.hr

Kompletna usluga i rješenje na jednom mjestu!

ODRŽIVO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Popis stranica