Infracrvena termografija

Infracrvena termografija je beskontaktna metoda određivanja temperature i njezine raspodjele na površini objekta.

Primjenom termografskih mjerenja, sukladno normi HRN EN 13187:2000 moguće je brzo i učinkovito utvrditi toplinske značajke zgrade, kvalitetno otkrivanje toplinskih mostova u obodnim konstrukcijama zgrada. Kako je u Hrvatskoj relativno čest slučaj da dokumentacija (projektna, izvedbena) ne odgovara realnom stanju to mjerenja kojim se provjerava podudarnost stanja vanjske ovojnice zgrade s dokumentacijom su nužna. Termografsko mjerenje je brzo, jeftino i učinkovito te se nameće kao zadovoljavajuća kvalitativna metoda pri energetskim auditima zgrada.

Infracrvena termografija je metoda beskontaktnog mjerenja temperature i njezine raspodjele na površini promatranog objekta. Primjena termografije u zgradarstvu pruža velike mogućnosti kontrole kvalitete izvedbe kod novih građevina, ali i procjene trenutnog stanja starijih objekata. Osim što daje uvid u stanje objekta u smislu toplinske izolacije objekta, infracrvena termografija se može uspješno primijeniti za ocjenu stanja ovojnice građevine: otkrivanja različitih tipova grešaka (nedostataka i oštećenja) – otkrivanje mjesta odvajanja žbuke od podloge i mogućeg prisustva zraka ili vlage u slojevima ispod vanjske žbuke te za procjenu stanja ravnih krovova – otkrivanje mjesta odvajanja sloja krovne ljepenke od podloge.

Vlagu unutar zidova koja je nastala toplinskim mostom, odnosno lošom izolacijom, može se IC kamerom uočiti prije nastajanja plijesni.

Loša zabrtvljenost ispod vrata! Jeste li sigurni da su Vam vrata dobro zabrtvljena i da Vam je stan ili kuća u A razredu, a vi trošite više energije više nego po proračunima? Dobrim brtvljenjem možete uštedjeti novac i energiju.

Toplinski most drvene grede i loša izoliranost u krovnoj kućici dovodi do stvaranja vlažnog zida i pljesni.

IC kamerom može se provijeriti i podno grijanje, odnosno provjeriti izvedba podnog grijanja te da li curi voda u podnom grijanju ili cijevima za sanitarnu vodu.


Adeo engineering

Adeo engineering d.o.o. je tvrtka koju čine strojarska, elektrotehnička i arhitektonska struka. Izrađujemo energetske certifikate te obavljamo energetske preglede građevina na cijelom području republike Hrvatske.

Svaki izdani energetski certifikat evidentira se u registru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Kontakt info

Telefon: 01/6277-209
Email: info@adeoengineering.hr
Website: www.adeoengineering.hr

Kompletna usluga i rješenje na jednom mjestu!

ODRŽIVO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Popis stranica