Rješenja za uštedu energije u proizvodnim tvrtkama

„Stop wasting – start saving“

Što je energetska učinkovitost?

Pod pojmom energetska učinkovitost podrazumijevamo učinkovitu uporabu energije u svim sektorima krajnje potrošnje energije: industriji, prometu, uslužnim djelatnostima, poljoprivredi i u kućanstvima.

Definirajmo ponajprije energetsku učinkovitost.

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane


MOGUĆNOSTI RACIONALIZACIJE KORIŠTENJA ENERGIJE

Racionalizaciju potrošnje energije čini skup mjera kojima se uz promjene organizacije rada, načina korištenja strojeva, uređenja i materijala, a uzimajući u obzir i sigurnost rada, zaštitu zdravlja i okoline, ostvaruje optimalna proizvodnost, kvaliteta proizvoda, rentabilnost i ekonomičnost uz istovremeno smanjenje utroška energije po jedinici proizvoda. Racionalizaciju korištenja energije možemo svrstati u četiri grupe:

1) POBOLJŠANJE STUPNJA DJELOVANJA: tehničko organizacione mjere koje povećavaju stupanj djelovanja kod dobivanja (tj. proizvodnje), transformacije, akumulacije i transporta energije, tako da za određenu količinu potrošene energije treba utrošit i što manje primarne energije (npr. podešavanje izgaranja)

2) POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI KORIŠTENJA: postojeću korisnu energiju što djelotvornije koristiti (npr. bolja izolacija, povećanje opterećenosti, rekonstrukcija zastarjelih postrojenja)

3) UPRAVLJANJE I USMJERAVANJE POTROŠNJE: direktan utjecaj na potrebe korisne energije(npr. niža temperatura prostorija, isključivanje suvišne rasvjete, veća tehnološka disciplina)

4) DUGOROČNO, STRUKTRUNO SMANJENJE POTREBA: potrošnja energije se smanjuje izmjenom u strukturi proizvodnje. Napuštaju se visokoenergetski proizvodi u korist visokoproduktivnih proizvoda uz malu potrošnju energije po jedinici proizvoda (primjena novih tehnologija).U radnji će se obraditi i kvantificirati mjere iz prve dvije grupe racionalizacije, naročito iz druge grupe. Treća grupa će također biti obrađena zajedno s postupcima koji se mogu svrstati u „prisilne mjere“. Njihovo provođenje zavisi uglavnom od ljudskog faktora, ali oni tokom vremena mogu biti prihvaćeni kao posve normalno stanje. Četvrta grupa mjera ovisi o poslovnoj politici tvornice i zahtjeva dugoročno planiranje.

Energetska učinkovitost postala je nezaobilazni dio svakodnevnog poslovanja. Optimizacija troškova energije za proizvodnju kao rezultat upravljanja energijom. Praćenje i kontrola potrošnje energije po jedinici proizvoda, proizvodnoj liniji ili stroju u stvarnom vremenu: električna energija, toplina, rashladna energija, prirodni plin,tehnički plinovi, komprimirani zrak, voda.

Nudimo garantirane uštede energije i pokrivamo sve aspekte ovakvog poslovnog projekta:

- Financiranje,
- Planiranje i implementacija investicije,
- Upravljanje energijom i dobava energije,
- Upravljanje i održavanje zgrade ili postrojenja (O&M)
- Svi ostali rizici i odgovornosti.

1. Trenutni troškovi energije prije GGE rješenja za energetske uštede.
2. Implementacija mjera uštede energije smanjuje troškove za energiju i stvara uštede koje nama omogućuju da financiramo investiciju.
3. Na kraju ugovornog roka, prava na sve buduće energetske uštede prenesena su na vlasnike zgrade/postrojenja.

Adeo engineerging d.o.o. pruža široku paletu specijaliziranih energetskih rješenja koja pružaju značajna unapređenja u korištenju energije i smanjuju troškove za energiju. Uz našu odgovornost za obavljanje svih koraka u procesu smanjenja vaših energetskih troškova, vi se možete posvetiti svojoj osnovnoj djelatnosti.Adeo engineering

Adeo engineering d.o.o. je tvrtka koju čine strojarska, elektrotehnička i arhitektonska struka. Izrađujemo energetske certifikate te obavljamo energetske preglede građevina na cijelom području republike Hrvatske.

Svaki izdani energetski certifikat evidentira se u registru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske.

Kontakt info

Telefon: 01/6277-209
Email: info@adeoengineering.hr
Website: www.adeoengineering.hr

Kompletna usluga i rješenje na jednom mjestu!

ODRŽIVO GOSPODARENJE ENERGIJOM

Popis stranica